Over deze website

Katapult - het netwerk van publiek-private samenwerkingen (PPS’en) in het beroepsonderwijs - wil onderwijs en bedrijfsleven inspireren om dit soort ‘nieuwe’ vormen van leven lang ontwikkelen te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Ook wil Katapult praktische tips geven, die helpen om effectieve vormen van leven lang ontwikkelen in de praktijk te realiseren.

Daarbij maakt zij gebruik van kennis van bestaande Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap, Field Labs, enzovoorts. En gebruikt zij publiek beschikbare kennis om inspiratie te bieden. Het model op deze site is in opdracht van het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad door Katapult ontwikkeld; we nodigen alle PPS’en uit om hier feedback op te leveren en inspirerende voorbeelden aan te dragen, zodat het model nog beter wordt en vooral ook goed wordt benut.

In veel PPS'en in het mbo en hbo is leven lang ontwikkelen al langer een thema en verschillende PPS’en hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van activiteiten op dit gebied. Wat valt op? Er leiden meerdere wegen naar Rome. Niet alleen wat betreft het soort activiteiten (het verschil tussen formeel en non-formeel leren is wel bekend), ook wat betreft de manier waarop het te organiseren (binnen de school, bij bedrijven of elders) zijn er meerdere mogelijkheden. Keuzes hierin brengen elk weer eigen vragen mee. Wie is bijvoorbeeld in the lead: het onderwijs of het bedrijfsleven? En als het onderwijs de regie wil nemen, wat vraagt dat dan van de positie en organisatie van de school? En van de betrokkenheid en rolopvatting van het bedrijfsleven? Kijk dus vooral op deze site hoe anderen het hebben opgelost!

Jouw voorbeeld op deze site? Dat kan!: stuur dan een email naar Sabrina Schippers (sabrina.schippers@wijzijnkatapult.nl). Alle informatie van de site kan je gebruiken mits het niet commercieel is, wel graag een vermelding naar het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad.